• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công ty cổ phần công nghiệp SHM
Gian hàng: congtyshm
Tham gia: 27/08/2012
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 1 giờ
Lượt truy cập: 24.549
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Stt.ẢnhTên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 500 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 6.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 3.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 3.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng xích / Công suất động cơ (Kw): 3x2 KW / Tải trọng nâng (kg): 30000 / Chiều cao nâng (m): 0 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng xích / Công suất động cơ (Kw): 3KW / Tải trọng nâng (kg): 7500 / Chiều cao nâng (m): 0 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 1.8 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng xích / Công suất động cơ (Kw): 3x2 KW / Tải trọng nâng (kg): 45000 / Chiều cao nâng (m): 0 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng xích / Công suất động cơ (Kw): 3x2 KW / Tải trọng nâng (kg): 25000 / Chiều cao nâng (m): 0 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 1.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng xích / Công suất động cơ (Kw): 3x2 KW / Tải trọng nâng (kg): 20000 / Chiều cao nâng (m): 0 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 1.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng xích / Công suất động cơ (Kw): 3x2 KW / Tải trọng nâng (kg): 15000 / Chiều cao nâng (m): 0 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 1.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng xích / Công suất động cơ (Kw): 3x2 KW / Tải trọng nâng (kg): 10000 / Chiều cao nâng (m): 0 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 2.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 5000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 2.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 2.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 4.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 5.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 5.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 6.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 8.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: ELK / Loại: Palăng điện / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng (m): 6 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 6.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng