• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
87 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 11.5 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: - /
22.682.000 ₫
2
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 7.6 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: - /
25.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (KVA): 7 / Điện áp không tải (V): 26 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 44 / Xuất xứ: Nhật bản /
32.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: LINCOLN / Công suất (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
35.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (KVA): 8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
38.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (KVA): 21.5 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 80 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 130 / Xuất xứ: Đài Loan /
39.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (KVA): 18 / Điện áp không tải (V): 70 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Chu kỳ tải (%): 50 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 117 / Xuất xứ: - /
40.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (KVA): 18 / Điện áp không tải (V): 70 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Chu kỳ tải (%): 50 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 117 / Xuất xứ: Nhật bản /
40.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (KVA): 31.9 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 45 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 60 / Trọng lượng (kg): 158 / Xuất xứ: Nhật bản /
41.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (KVA): 31.9 / Điện áp không tải (V): 70 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 158 /
42.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (KVA): 31.9 / Điện áp không tải (V): 70 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 158 / Xuất xứ: Nhật bản /
42.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất (KVA): 13.2 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 52 / Xuất xứ: - /
43.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: LINCOLN / Công suất (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 31 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 135 / Xuất xứ: - /
44.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 13.9 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 71 / Xuất xứ: - /
46.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: LINCOLN / Công suất (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 25 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 87 / Xuất xứ: - /
46.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: LINCOLN / Công suất (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 39 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 175 / Xuất xứ: - /
46.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: LINCOLN / Công suất (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
46.850.000 ₫
18
Hãng sản xuất: LINCOLN / Công suất (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
46.850.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (KVA): 15 / Điện áp không tải (V): 65 / Điện áp tiêu thụ (V): 70 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 80 / Trọng lượng (kg): 52 / Xuất xứ: Nhật bản /
48.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 25.6 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 52 / Xuất xứ: - /
50.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: LINCOLN / Công suất (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 34 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 60 / Trọng lượng (kg): 157 / Xuất xứ: - /
66.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: LINCOLN / Công suất (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 182 / Xuất xứ: - /
68.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 12.6 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 29 / Xuất xứ: - /
68.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: EWM / Công suất (KVA): 16 / Điện áp không tải (V): 40 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Chu kỳ tải (%): 45 / Hiệu suất (%): 97 / Trọng lượng (kg): 112 / Xuất xứ: Đức /
69.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Panasonic / Công suất (KVA): 45 / Điện áp không tải (V): 17 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 100 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 232 / Xuất xứ: Nhật bản /
79.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 18.6 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Ý /
86.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: EWM / Công suất (KVA): 16 / Điện áp không tải (V): 40 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Chu kỳ tải (%): 45 / Hiệu suất (%): 97 / Trọng lượng (kg): 112 / Xuất xứ: Đức /
88.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: EWM / Công suất (KVA): 16 / Điện áp không tải (V): 40 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Chu kỳ tải (%): 45 / Hiệu suất (%): 97 / Trọng lượng (kg): 112 / Xuất xứ: Đức /
90.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: EWM / Công suất (KVA): 16 / Điện áp không tải (V): 40 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Chu kỳ tải (%): 45 / Hiệu suất (%): 97 / Trọng lượng (kg): 112 / Xuất xứ: Đức /
98.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất (KVA): 14.5 / Điện áp không tải (V): 73 / Điện áp tiêu thụ (V): 31 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: - /
98.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 17.3 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: - /
105.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 21.3 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 49 / Xuất xứ: - /
110.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất (KVA): 23.3 / Điện áp không tải (V): 67 / Điện áp tiêu thụ (V): 39 / Chu kỳ tải (%): 100 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: - /
112.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: MIG / Công suất (KVA): 5 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Trung Quốc /
120.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: EWM / Công suất (KVA): 16 / Điện áp không tải (V): 40 / Điện áp tiêu thụ (V): 380 / Chu kỳ tải (%): 45 / Hiệu suất (%): 97 / Trọng lượng (kg): 112 / Xuất xứ: Đức /
120.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 5 / Điện áp không tải (V): 70 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 25 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 74 / Xuất xứ: Việt Nam /
120.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 25.5 / Điện áp không tải (V): 70 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 99 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Ý /
138.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: LINCOLN / Công suất (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 53 / Xuất xứ: - /
168.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất (KVA): 23 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
770.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: KEMPI / Cồng suất (KVA): 9.19 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 60 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: KEMPOMAT / Cồng suất (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 46 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 16 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 39 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 11.9 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 59 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: C.E.A / Công suất (KVA): 17.3 / Điện áp không tải (V): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 83 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >