• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 788.846
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
23 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: - /
750.000 ₫
2
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 2.5 /
788.000 ₫
3
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (kg): 0 /
790.000 ₫
4
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 2.5 /
790.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 25 /
890.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 110 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 2.7 /
890.000 ₫
7
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 2.5 /
900.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 2.5 /
900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (kg): 85 / Xuất xứ: - /
1.100.000 ₫
10
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 2.5 /
1.100.000 ₫
11
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 3700 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 25 /
5.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 40 /
6.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (kg): 30 /
6.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 370 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 40 /
8.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 74 /
9.400.000 ₫
16
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 0 /
9.400.000 ₫
17
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 85 /
9.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 85 /
12.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 900 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 140 /
14.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 1600 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (kg): 95 /
17.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 200 /
18.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 90 /
24.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (W): 3700 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (kg): 80 /
25.500.000 ₫