• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 788.841
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
16 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Dingye / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
750.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Duoqi / Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Dingye / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 3 /
800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10.5 /
800.000 ₫
5
Loại: In bằng tay Kích thước chữ in: 25 x 30mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
840.000 ₫
6
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, / Kích thước chữ in: 25 x 30mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
849.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
849.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bán tự động / Độ rộng cuộn in: 35mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
850.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
11
Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
900.000 ₫
14
Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 21 /
2.700.000 ₫
15
Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 21 /
2.700.000 ₫
16
Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 23 /
8.000.000 ₫