• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 788.855
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
33 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Stt.ẢnhTên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: DUOQI / Tính năng: Hàn miệng túi, / Công suất (W): 620 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: China /
2.400.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, / Công suất (W): 620 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 60 / Xuất xứ: China /
2.400.000 ₫
3
Hãng sản xuất: DUOQI / Tính năng: Hàn miệng túi, / Công suất (W): 620 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: China /
2.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: DUOQI / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói miếng, / Công suất (W): 620 / Dung tích túi(ml): 500 / Năng suất (sản phẩm/phút): 60 / Xuất xứ: China /
2.400.000 ₫
5
Hãng sản xuất: SuperPack / Tính năng: Hàn miệng túi, / Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.400.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 620 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: - /
2.400.000 ₫
7
Hãng sản xuất: SuperPack / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Đóng gói hút chân không, Máy đóng hộp, Đóng gói bát giấy, Đóng gói tăm, đũa, Máy co màng ép, Máy Indate - Co màng, Đóng gói dạng gối, Đóng gói bánh kẹo/ Công suất (W): 600 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 14 / Xuất xứ: Taiwan /
2.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 0 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: - /
2.490.000 ₫
9
Hãng sản xuất: SuperPack / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói tăm, đũa, Máy Indate - Co màng, Đóng gói bánh kẹo/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 2000 / Năng suất (sản phẩm/phút): 20 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 1 / Dung tích túi(ml): 1 / Năng suất (sản phẩm/phút): 10 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Máy đóng hộp, Đóng gói thuốc, Đóng gói tăm, đũa, Đóng gói bánh kẹo/ Công suất (W): 600 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 13 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: KunBa / Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: China /
2.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: SuperPack / Tính năng: Hàn miệng túi, / Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Đóng gói hút chân không, Máy đóng hộp, Đóng gói bát giấy, Đóng gói thuốc, Đóng gói tăm, đũa, / Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: China /
2.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
17
Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 /
2.600.000 ₫
18
Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 /
2.600.000 ₫
19
Hãng sản xuất: DUOQI / Tính năng: Hàn miệng túi, / Công suất (W): 0 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: China /
2.600.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Hàn miệng túi, / Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: China /
3.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: KunBa / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: China /
3.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 600 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: - /
3.500.000 ₫
23
Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 /
3.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.600.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Đóng gói trà túi lọc, Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Máy đóng hộp, Máy co màng ép, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói túi lưới, Đóng miệng, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 600 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
3.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: SuperPack / Tính năng: Hàn miệng túi, / Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.000.000 ₫
27
Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói thuốc, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói bánh kẹo, Đóng miệng, Đóng gói rau, củ, quả/ Công suất (W): 620 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.700.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 540 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: - /
5.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Brother / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Máy đóng hộp, Máy Indate - Co màng, Đóng gói bánh kẹo/ Công suất (W): 750 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: China /
6.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: KunBa / Tính năng: Hàn miệng túi, Máy Indate - Co màng/ Công suất (W): 620 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 0 / Xuất xứ: China /
6.000.000 ₫
Trang:  1  2  >