• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.731
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
10 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Năng suất hoạt động (m2/giờ): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.300.000 ₫
2
Năng suất hoạt động (m2/giờ): 1000 / Trọng lượng máy (Kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất hoạt động (m2/giờ): 0 / Số hàng cấy : 2 / Khoảng cách các hàng : 250 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 18 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất hoạt động (m2/giờ): 0 / Số hàng cấy : 6 / Khoảng cách các hàng : 300 / Nhiên liệu sử dụng: - / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 170 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.400.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất hoạt động (m2/giờ): 0 / Số hàng cấy : 2 / Khoảng cách các hàng : 240 / Nhiên liệu sử dụng: - / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 17 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất hoạt động (m2/giờ): 0 / Số hàng cấy : 3 / Khoảng cách các hàng : 300 / Nhiên liệu sử dụng: - / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 18 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất hoạt động (m2/giờ): 0 / Số hàng cấy : 2 / Khoảng cách các hàng : 240 / Nhiên liệu sử dụng: - / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 20 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất hoạt động (m2/giờ): 0 / Số hàng cấy : 2 / Khoảng cách các hàng : 240 / Nhiên liệu sử dụng: - / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 17 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất hoạt động (m2/giờ): 0 / Số hàng cấy : - / Khoảng cách các hàng : 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
54.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất hoạt động (m2/giờ): 0 / Số hàng cấy : 8 / Khoảng cách các hàng : 0 / Nhiên liệu sử dụng: Dầu / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 320 / Xuất xứ: Trung Quốc /
58.000.000 ₫