• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
8 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SPEC / Tốc độ gấp ( sp/ giờ ): - / Kiểu gấp - Fold Options: -/ Độ dày giấy - Media Thickness: 40-125gram/m2 / Khay chứa phong bì - Envelope Feeder Capacity: 318 / Số khay chứa giấy - Sheet Feeders: 1 khay / Khay chứa giấy - Sheet Feeder Capacity: 1000 tờ / Số khay chứa giấy thêm - Insert Feeders: 1 khay / Khay chứa giấy chèn thêm -Insert Feeder Capacity: 350 / Trọng lượng ( kg ): 41 /
18.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Jeta / Tốc độ gấp ( sp/ giờ ): - / Kiểu gấp - Fold Options: -/ Độ dày giấy - Media Thickness: - / Khay chứa phong bì - Envelope Feeder Capacity: - / Số khay chứa giấy - Sheet Feeders: - / Khay chứa giấy - Sheet Feeder Capacity: - / Số khay chứa giấy thêm - Insert Feeders: - / Khay chứa giấy chèn thêm -Insert Feeder Capacity: - / Trọng lượng ( kg ): - /
19.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Việt Trung Độ dày giấy - Media Thickness: 40-125gram/m2 / Khay chứa phong bì - Envelope Feeder Capacity: 60 tờ / Số khay chứa giấy - Sheet Feeders: 1 khay / Khay chứa giấy - Sheet Feeder Capacity: 80 tờ / Số khay chứa giấy thêm - Insert Feeders: 1 khay / Khay chứa giấy chèn thêm -Insert Feeder Capacity: 60 tờ /
20.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: SPEC / Tốc độ gấp ( sp/ giờ ): 1800 / Kiểu gấp - Fold Options: -/ Độ dày giấy - Media Thickness: 40-125gram/m2 / Khay chứa phong bì - Envelope Feeder Capacity: 318 / Số khay chứa giấy - Sheet Feeders: 1 khay / Khay chứa giấy - Sheet Feeder Capacity: 1000 tờ / Số khay chứa giấy thêm - Insert Feeders: 1 khay / Khay chứa giấy chèn thêm -Insert Feeder Capacity: 350 / Trọng lượng ( kg ): - /
24.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Jeta / Tốc độ gấp ( sp/ giờ ): - / Kiểu gấp - Fold Options: -/ Trọng lượng ( kg ): 30 /
24.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Việt Trung / Tốc độ gấp ( sp/ giờ ): 1100 / Kiểu gấp - Fold Options: -/ Độ dày giấy - Media Thickness: 40-125gram/m2 / Khay chứa phong bì - Envelope Feeder Capacity: 100 / Số khay chứa giấy - Sheet Feeders: 1 khay / Khay chứa giấy - Sheet Feeder Capacity: 80 tờ / Số khay chứa giấy thêm - Insert Feeders: - / Khay chứa giấy chèn thêm -Insert Feeder Capacity: 60 tờ / Trọng lượng ( kg ): 26.5 /
24.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Jeta / Tốc độ gấp ( sp/ giờ ): - Trọng lượng ( kg ): 43.5 /
29.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Yota / Tốc độ gấp ( sp/ giờ ): 12000 / Kiểu gấp - Fold Options: -/ Độ dày giấy - Media Thickness: 40-125gram/m2 / Khay chứa phong bì - Envelope Feeder Capacity: - / Số khay chứa giấy - Sheet Feeders: 2 khay / Khay chứa giấy - Sheet Feeder Capacity: - / Số khay chứa giấy thêm - Insert Feeders: - / Khay chứa giấy chèn thêm -Insert Feeder Capacity: - / Trọng lượng ( kg ): 25 /
Liên hệ gian hàng