• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
45 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 500 / Năng suất (kg/h): 200 / Đường kính lòng (mm): 20 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 30 / Đường kính lòng (mm): 18 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 2 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 43 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9 /
3.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 5 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.100.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.150.000 ₫
10
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 43 / Xuất xứ: - /
3.300.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: - / Công suất (W): 550 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 220 / Trọng lượng (kg): 280 / Xuất xứ: - /
3.350.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.350.000 ₫
14
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.400.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.600.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 3.4 /
4.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 50 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.500.000 ₫
20
Công suất (W): 110 / Năng suất (kg/h): 20 / Đường kính lòng (mm): 220 / Trọng lượng (kg): 10 /
5.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Công Ty TNHH SX TM & XNK Quang Trung / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 550 / Năng suất (kg/h): 200 / Đường kính lòng (mm): 20 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.100.000 ₫
22
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.350.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 25 / Năng suất (kg/h): 10 / Đường kính lòng (mm): 250 / Trọng lượng (kg): 27 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Tự động / Công suất (W): 250 / Năng suất (kg/h): 10 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.000.000 ₫
25
Công suất (W): 250 / Năng suất (kg/h): 10 / Đường kính lòng (mm): 15 / Trọng lượng (kg): 26 /
7.000.000 ₫
26
Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 250 / Năng suất (kg/h): 120 / Đường kính lòng (mm): 230 / Trọng lượng (kg): 26 /
7.100.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Tự động / Công suất (W): 250 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 15 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.900.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 25 / Năng suất (kg/h): 50 / Đường kính lòng (mm): 230 / Trọng lượng (kg): 27 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 250 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Tự động / Công suất (W): 450 / Năng suất (kg/h): 400 / Đường kính lòng (mm): 260 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Trung Quốc /
28.000.000 ₫
Trang:  1  2  >