• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 791.105
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Công suất máy (W): 370 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 0 / Trọng lượng máy (kg): 65 / Xuất xứ: - /
6.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: BROTHER / Loại máy: - / Công suất máy (W): 370 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 0 / Trọng lượng máy (kg): 68 / Xuất xứ: - /
6.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Công suất máy (W): 370 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 0 / Trọng lượng máy (kg): 72 / Xuất xứ: - /
6.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Tự động / Công suất máy (W): 370 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 0 / Trọng lượng máy (kg): 50 / Xuất xứ: Vietnam /
6.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DUOQI / Loại máy: Bán tự động / Công suất máy (W): 250 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 30 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
6.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: BROTHER / Loại máy: - / Công suất máy (W): 370 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 1200 / Trọng lượng máy (kg): 65 / Xuất xứ: - /
6.000.000 ₫
7
Loại máy: Bán tự động / Công suất máy (W): 750 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 60 / Trọng lượng máy (kg): 72 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: KINGSUN / Loại máy: - / Công suất máy (W): 370 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 0 / Trọng lượng máy (kg): 65 / Xuất xứ: China /
6.500.000 ₫
9
Loại máy: Tự động / Công suất máy (W): 0 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 20 / Trọng lượng máy (kg): 72 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: KINGSUN / Loại máy: - / Công suất máy (W): 370 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 0 / Trọng lượng máy (kg): 68 / Xuất xứ: China /
6.600.000 ₫
11
Loại máy: Bán tự động / Công suất máy (W): 750 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 0 / Trọng lượng máy (kg): 50 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.000.000 ₫
12
Loại máy: Tự động / Công suất máy (W): 1100 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 20 / Trọng lượng máy (kg): 82 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Bán tự động / Công suất máy (W): 370 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 15 / Trọng lượng máy (kg): 49 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
14
Loại máy: Bán tự động / Công suất máy (W): 50 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 0 / Trọng lượng máy (kg): 23 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Tự động / Công suất máy (W): 7500 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 120000 / Trọng lượng máy (kg): 500 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: KINGSUN / Loại máy: Tự động / Công suất máy (W): 0 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 27 / Trọng lượng máy (kg): 125 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: KINGSUN / Loại máy: - / Công suất máy (W): 0 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 28 / Trọng lượng máy (kg): 110 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Tự động / Công suất máy (W): 750 / Sản lượng (sản phẩm/ phút): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng