• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
81 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 0 / Điện áp (V): 0 / Xuất xứ: China /
480.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Nạo, gọt vỏ sấu / Công suất (W): 0 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Lân Thúy / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 370 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Việt Trung / Loại máy: Nạo, gọt vỏ sấu / Công suất (W): 0 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.400.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Nạo, gọt vỏ sấu / Công suất (W): 0 / Điện áp (V): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại máy: Tách hạt ngô / Công suất (W): 1100 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: Vietnam /
2.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Tách vỏ hành, tỏi / Công suất (W): 150 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Gọt vỏ củ quả / Công suất (W): 0 / Điện áp (V): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Nạo, gọt vỏ sấu / Công suất (W): 0 / Điện áp (V): 220 /
3.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Công suất (W): 0 / Điện áp (V): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Bình Quân / Loại máy: Tách hạt ngô / Công suất (W): 1500 / Điện áp (V): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
5.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: C.Y.F / Công suất (W): 1120 / Điện áp (V): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 750 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.400.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 750 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: - /
8.700.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 750 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: - /
9.400.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 370 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: - /
9.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Việt Trung / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 0 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.600.000 ₫
18
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 1500 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: China /
9.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 750 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: - /
9.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 750 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: - /
9.900.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 370 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: - /
9.900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Henglian / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 70 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: China /
9.990.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Henglian / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 370 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.990.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 0 / Điện áp (V): 0 / Xuất xứ: China /
10.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 0 / Điện áp (V): 0 / Xuất xứ: China /
10.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 1500 / Điện áp (V): 380 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: KINGSUN / Loại máy: Gọt vỏ củ quả / Công suất (W): 7500 / Điện áp (V): 0 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 1500 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 750 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: - /
11.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Máy gọt vỏ khoai tây / Công suất (W): 750 / Điện áp (V): 220 / Xuất xứ: China /
11.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  >