• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.676
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
29 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 120 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 15 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3500 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Malaysia /
2.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 80 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 8 /
2.600.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 80 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 12 / Lưu lượng không khí(m3/h): 600 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.190.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Ari Cooler / Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 30 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.300.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 130 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 1 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 80 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 15 / Lưu lượng không khí(m3/h): 900 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.390.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Ari Cooler / Công suất(W): 230 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 40 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 120 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 4000 / Trọng lượng (kg): 17.3 / Xuất xứ: Malaysia /
3.990.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Ninda / Công suất(W): 120 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 5000 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 40 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 28.5 /
4.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3600 / Trọng lượng (kg): 17.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.100.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Ninda / Công suất(W): 80 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 40 / Lưu lượng không khí(m3/h): 2500 / Trọng lượng (kg): 13.8 /
4.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Chika / Công suất(W): 165 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 25 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 30 / Lưu lượng không khí(m3/h): 2 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Chika / Công suất(W): 240 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.840.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 120 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 28 / Lưu lượng không khí(m3/h): 2 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Chika / Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 24 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.400.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Chika / Công suất(W): 150 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.550.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 320 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 60 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 25.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 250 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 28 / Lưu lượng không khí(m3/h): 5 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
8.700.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 380 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 90 / Lưu lượng không khí(m3/h): 8000 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 450 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 12000 / Trọng lượng (kg): 48 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Chika / Công suất(W): 360 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Nhật Bản /
10.450.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Fred / Công suất(W): 360 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 70 / Lưu lượng không khí(m3/h): 8000 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
11.400.000 ₫
25
Hãng sản xuất: AOLAN / Công suất(W): 0 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 70 / Lưu lượng không khí(m3/h): 8000 / Trọng lượng(g): 0 /
12.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Chika / Công suất(W): 580 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 41 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 150 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 50 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.860.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 750 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 250 / Lưu lượng không khí(m3/h): 23000 / Trọng lượng (kg): 69 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
14.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Sumika / Công suất(W): 550 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 200 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 64 / Xuất xứ: Malaysia /
14.500.000 ₫