• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
131 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: PengLong / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.85 / Xuất xứ: Trung Quốc /
440.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Việt Trung / Công suất nhiệt (kW): 2 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.72 / Xuất xứ: Trung Quốc /
500.000 ₫
3
Công suất nhiệt (kW): 2000 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1 /
500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Talon / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 1.6 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
550.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất nhiệt (kW): 1.6 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.85 / Xuất xứ: Việt Nam /
600.000 ₫
6
Công suất nhiệt (kW): 1600 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1 /
600.000 ₫
7
Hãng sản xuất: PengLong / Công suất nhiệt (kW): 0.9 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
600.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Talon / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 2 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.85 / Xuất xứ: Trung Quốc /
600.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 2000 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.72 / Xuất xứ: Trung Quốc /
650.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 2 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
700.000 ₫
11
Công suất nhiệt (kW): 2000 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1 /
700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Suka / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 2 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.8 / Xuất xứ: Malaysia /
750.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Talon / Loại màng: POF / PVC / PP / PE / Công suất nhiệt (kW): 2 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.85 / Xuất xứ: Trung Quốc /
800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: PE / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 6.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: PE / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 6.5 / Xuất xứ: China /
1.150.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.300.000 ₫
17
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 50 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 5 / Xuất xứ: China /
2.300.000 ₫
18
Công suất nhiệt (kW): 800 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 28 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: POF / PVC / PP / PE / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 20 /
5.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 6.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 7 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.700.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 9 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 10 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.700.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
5.700.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: PP / POP / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.990.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: China /
6.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 50 / Xuất xứ: China /
6.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 4.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 7 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: PVC / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 61 / Xuất xứ: China /
6.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 220 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 15 / Trọng lượng máy (kg): 64 /
6.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >