• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
17 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất : Kingsun / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 70 / Xuất xứ: Malaysia /
10.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 48 / Xuất xứ: Malaysia /
11.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất : Wai Laan / Áp suất (Pa): 2800 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.200.000 ₫
5
Hãng sản xuất : Tai Tong / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất : - / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
13.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 87 / Xuất xứ: Malaysia /
13.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 127 / Xuất xứ: Malaysia /
16.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất : Yinger / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
19.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất : Bosco / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 125 / Xuất xứ: Trung Quốc /
24.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất : - / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
25.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất : Nayati / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 126 / Xuất xứ: Indonesia /
27.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất : - / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
29.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
33.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất : Linkrich / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 1.56 / Xuất xứ: Trung Quốc /
34.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Áp suất (Pa): 2800 / Công suất (kW): 12.8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
35.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất : Yinger / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 179 / Xuất xứ: Trung Quốc /
36.000.000 ₫