• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
130 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Trung Quốc /
700.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: VERLY / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: VERLY / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 /
845.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.29 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
850.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
850.000 ₫
8
Hãng sản xuất: An Việt Phát / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
850.000 ₫
9
Hãng sản xuất: BERJAYA / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 7 /
875.000 ₫
10
Hãng sản xuất: ETON / Dung tích (L): 9 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
890.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
890.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Eton / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
890.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Bosco / Năng lượng sử dụng: Điện / Trọng lượng (kg): 5 /
900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: BERJAYA / Dung tích (L): 10 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 6 / Trọng lượng (kg): 13 /
900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.59 /
900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 4 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: VERLY / Dung tích (L): 11 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
950.000 ₫
21
Hãng sản xuất: BERJAYA / Dung tích (L): 5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 5 /
999.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Caoergao / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
999.900 ₫
23
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 8.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 4.59 /
1.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 6 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.5 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: East / Dung tích (L): 8 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 3.25 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: BERJAYA / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 2.4 / Trọng lượng (kg): 5.5 /
1.200.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Wai Laan / Dung tích (L): 5.5 / Năng lượng sử dụng: Gas / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
29
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Dung tích (L): 76 / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 9 / Trọng lượng (kg): 38 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng lượng sử dụng: Điện / Công suất (kW): 6 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.500.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >