• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
59 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái con chì, Thái sợi/ Năng suất (kg/h): 20 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
400.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái định hình, Thái lát mỏng/ Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: - /
400.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái lát mỏng/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Tân Minh / Kiểu thái: Thái lát mỏng/ Năng suất (kg/h): 10 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Việt Nam /
430.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái lát mỏng/ Năng suất (kg/h): 120 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
440.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái con chì, Thái sợi, Thái định hình/ Năng suất (kg/h): 20 / Trọng lượng (kg): 0.75 / Xuất xứ: - /
450.000 ₫
7
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Kiểu thái: -/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
450.000 ₫
8
Kiểu thái: Thái lát mỏng/ Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
450.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
450.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái lát mỏng/ Năng suất (kg/h): 120 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
450.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái lát mỏng/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái định hình, Thái lát mỏng/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật Năng suất (kg/h): 70 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
590.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Cambon / Kiểu thái: -/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 5.7 / Xuất xứ: - /
600.000 ₫
15
Hãng sản xuất: East / Kiểu thái: -/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: - /
600.000 ₫
16
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Kiểu thái: -/ Năng suất (kg/h): 80-2000 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
17
Kiểu thái: Thái con chì, Thái sợi, Thái định hình/ Trọng lượng (kg): 4.09 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.490.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái định hình/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 5.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái định hình/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái con chì, Thái sợi, Thái định hình/ Năng suất (kg/h): 20 / Trọng lượng (kg): 6.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
21
Hãng sản xuất: KingSun / Kiểu thái: Thái sợi/ Năng suất (kg/h): 10 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái định hình/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.700.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Việt Trung / Kiểu thái: Thái lát mỏng/ Năng suất (kg/h): 50 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.700.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái con chì, Thái sợi, Thái định hình/ Năng suất (kg/h): 20 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.700.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái định hình, Thái lát mỏng/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.700.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái định hình, Thái lát mỏng/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: East / Kiểu thái: -/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 5.7 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Kiểu thái: -/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái định hình/ Năng suất (kg/h): - / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Kiểu thái: Thái con chì/ Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.400.000 ₫
Trang:  1  2  >