• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
59 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SANAKY / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 1 / Số khay: 2 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: China /
890.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SANAKY / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 1 / Số khay: 2 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.290.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SANAKY / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 2 / Số khay: 2 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 8.3 / Xuất xứ: China /
1.360.000 ₫
4
Hãng sản xuất: SANAKY / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 1 / Số khay: 2 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.670.000 ₫
5
Hãng sản xuất: BLUESTONE / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 1 / Số khay: 0 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.395.000 ₫
6
Hãng sản xuất: SOUTHSTAR / Năng lượng sử dụng: -/ Số tầng: 1 / Số khay: 2 / Công suất (W): 6 / Trọng lượng (kg): 78 / Xuất xứ: - /
8.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng lượng sử dụng: Gas/ Số tầng: 1 / Số khay: 2 / Công suất (W): 100 / Trọng lượng (kg): 135 / Xuất xứ: - /
8.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng lượng sử dụng: Gas/ Số tầng: 3 / Số khay: 9 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 380 / Xuất xứ: - /
8.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: SOUTHSTAR / Năng lượng sử dụng: Gas/ Số tầng: 1 / Số khay: 2 / Công suất (W): 100 / Trọng lượng (kg): 135 / Xuất xứ: China /
8.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: SOUTHSTAR / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 1 / Số khay: 2 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 128 / Xuất xứ: China /
8.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: EAST / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 6500 / Trọng lượng (kg): 78 / Xuất xứ: China /
8.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Tân Sao Bắc Á / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 2 / Số khay: 1 / Công suất (W): 6500 / Trọng lượng (kg): 128 / Xuất xứ: Vietnam /
8.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TAI TONG / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 1 / Số khay: 0 / Công suất (W): 3200 / Trọng lượng (kg): 44 / Xuất xứ: China /
9.000.000 ₫
14
Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 4400 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: China /
9.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: SOUTHSTAR / Năng lượng sử dụng: Gas/ Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 100 / Trọng lượng (kg): 63 / Xuất xứ: China /
9.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: HUA ZHI / Năng lượng sử dụng: Gas/ Số tầng: 1 / Số khay: 2 / Công suất (W): 100 / Trọng lượng (kg): 135 / Xuất xứ: China /
9.500.000 ₫
17
Năng lượng sử dụng: Gas/ Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 25 /
9.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: DAIICHI / Năng lượng sử dụng: Gas/ Số tầng: 1 / Số khay: 1 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
10.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 0 / Số khay: 0 / Công suất (W): 6500 / Trọng lượng (kg): 78 / Xuất xứ: China /
12.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng lượng sử dụng: Gas/ Số tầng: 2 / Số khay: 4 / Công suất (W): 200 / Trọng lượng (kg): 238 / Xuất xứ: China /
12.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 1 / Số khay: 2 / Công suất (W): 5700 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
12.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: SOUTHSTAR / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 2 / Số khay: 4 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 145 / Xuất xứ: - /
14.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: CHAO BAO / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 2 / Số khay: 0 / Công suất (W): 11400 / Trọng lượng (kg): 185 / Xuất xứ: China /
15.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: TAI TONG / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 1 / Số khay: 0 / Công suất (W): 7200 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: China /
15.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: HUA ZHI / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 2 / Số khay: 4 / Công suất (W): 12 / Trọng lượng (kg): 193 / Xuất xứ: China /
16.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: SOUTHSTAR / Năng lượng sử dụng: Gas/ Số tầng: 2 / Số khay: 4 / Công suất (W): 200 / Trọng lượng (kg): 231 / Xuất xứ: China /
16.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 2 / Số khay: 4 / Công suất (W): 1380 / Trọng lượng (kg): 208 / Xuất xứ: China /
16.540.000 ₫
28
Hãng sản xuất: SOUTHSTAR / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 2 / Số khay: 4 / Công suất (W): 13000 / Trọng lượng (kg): 198 / Xuất xứ: China /
17.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Năng lượng sử dụng: Điện/ Số tầng: 2 / Số khay: 4 / Công suất (W): 12600 / Trọng lượng (kg): 145 / Xuất xứ: - /
17.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: SOUTHSTAR / Năng lượng sử dụng: Gas/ Số tầng: 3 / Số khay: 6 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 302 / Xuất xứ: - /
21.000.000 ₫
Trang:  1  2  >