• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 791.160
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
35 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: E-TON / Chức năng: Tự động dán cốc/ Công suất: 300 / Xuất xứ: China /
900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - Công suất: 270 / Xuất xứ: China /
935.000 ₫
3
Hãng sản xuất: E-TON / Chức năng: Tự động cuộn màng, Tự động dán cốc/ Công suất: 300 / Xuất xứ: China /
988.000 ₫
4
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN Công suất: 300 / Xuất xứ: China /
1.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN Công suất: 300 / Xuất xứ: China /
1.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ĐIỆN ĐẠI PHÚ / Chức năng: Tự động dán cốc/ Công suất: 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động cuộn màng, Tự động dán cốc/ Công suất: 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: E-Ton Công suất: 300 /
1.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: E-Ton / Chức năng: Khay đựng cốc tự động ra vào, / Công suất: 300 /
1.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán cốc, / Công suất: 270 /
1.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán cốc/ Công suất: 0 / Xuất xứ: China /
1.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán cốc, / Công suất: 270 /
1.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Tân Sao Bắc Á / Chức năng: Tự động cuộn màng, Tự động dán cốc/ Công suất: 300 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán cốc/ Công suất: 300 / Xuất xứ: China /
1.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán cốc, / Công suất: 270 /
1.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN Công suất: 300 / Xuất xứ: China /
1.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán cốc, / Công suất: 300 /
1.040.000 ₫
18
Hãng sản xuất: E-Ton / Chức năng: Tự động cuộn màng, Tự động dán cốc, / Công suất: 350 /
1.040.000 ₫
19
Hãng sản xuất: E-Ton / Chức năng: Tự động cuộn màng, Tự động dán cốc, / Công suất: 250 /
1.040.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - Công suất: 300 /
1.090.000 ₫
21
Hãng sản xuất: DUOQI Công suất: 31 /
1.100.000 ₫
22
Hãng sản xuất: VERLY / Chức năng: Tự động dán cốc/ Công suất: 250 / Xuất xứ: China /
1.100.000 ₫
23
Hãng sản xuất: DUOQI / Chức năng: Tự động cuộn màng, Tự động dán cốc, Khay đựng cốc tự động ra vào, / Công suất: 350 / Xuất xứ: China /
1.100.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động cuộn màng, Tự động dán cốc/ Công suất: 200 / Xuất xứ: China /
1.150.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán cốc, / Công suất: 270 /
1.200.000 ₫
26
Hãng sản xuất: E-TON / Chức năng: Tự động cuộn màng, / Công suất: 0 / Xuất xứ: China /
1.300.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán cốc/ Công suất: 250 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động dán cốc/ Công suất: 350 / Xuất xứ: China /
4.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tự động cuộn màng, Tự động dán cốc/ Công suất: 350 / Xuất xứ: China /
4.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: E-TON / Chức năng: Tự động cuộn màng, Tự động dán cốc/ Công suất: 350 / Xuất xứ: China /
5.000.000 ₫
Trang:  1  2  >