• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.682
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
22 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SouthStar / Số khay: 12 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: China /
7.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Số khay: 15 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Số khay: 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
7.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Số khay: 8 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
8.200.000 ₫
5
Số khay: 16 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: SouthStar / Số khay: 15 / Công suất (W): 2 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: China /
9.500.000 ₫
7
Số khay: 12 / Công suất (W): 2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: SouthStar / Số khay: 16 / Công suất (W): 2500 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: SouthStar / Số khay: 24 / Công suất (W): 2 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: China /
10.000.000 ₫
10
Số khay: 15 / Công suất (W): 2 / Trọng lượng (kg): 80 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Số khay: 12 / Công suất (W): 2 / Trọng lượng (kg): 36 / Xuất xứ: China /
12.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: SouthStar / Số khay: 30 / Công suất (W): 2 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: China /
12.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Số khay: 16 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
15.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Số khay: 24 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
19.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: BERJAYA / Số khay: 16 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 68 / Xuất xứ: Malaysia /
20.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Số khay: 26 / Công suất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: China /
21.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: SouthStar / Số khay: 0 / Công suất (W): 2800 / Trọng lượng (kg): 190 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: SouthStar / Số khay: 0 / Công suất (W): 3500 / Trọng lượng (kg): 290 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: SouthStar / Số khay: 28 / Công suất (W): 2500 / Trọng lượng (kg): 110 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: - / Số khay: 15 / Công suất (W): 2500 / Trọng lượng (kg): 125 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: SouthStar / Số khay: 32 / Công suất (W): 3500 / Trọng lượng (kg): 270 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: SouthStar / Số khay: 64 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng