• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.775
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
108 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Dingye / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
750.000 ₫
2
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, / Kích thước chữ in: 4 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 3 /
800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Duoqi / Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Dingye / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 3 /
800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10.5 /
800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Duoqi / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 38mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 5 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
800.000 ₫
8
Loại: In bằng tay Kích thước chữ in: 25 x 30mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
840.000 ₫
9
Loại: - / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
840.000 ₫
10
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
849.000 ₫
11
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, / Kích thước chữ in: 11 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 0 /
849.000 ₫
12
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm, 11 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
849.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
849.000 ₫
14
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, / Kích thước chữ in: 25 x 30mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
849.000 ₫
15
Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.8 /
849.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Tân Sao Bắc Á / Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
849.000 ₫
17
Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 5 /
850.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bán tự động / Độ rộng cuộn in: 35mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm, 11 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
850.000 ₫
21
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm, 25mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
850.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
850.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm, 38mm/ Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
850.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
850.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
27
Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm, 38mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm, 11 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 25 /
900.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
900.000 ₫
30
Loại: Bán tự động / Độ rộng cuộn in: 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 5 /
900.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >