• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
23 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Tao bao / Chức năng: Tạo viên, / Năng suất (viên/phút): 250 / Kích thước viên: 15 - 35mm / Công suất (kw): 1.1 /
12.800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 0 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 1.1 /
13.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên, Viên tạo giòn, Tạo trơn, / Năng suất (viên/phút): 295 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 1 /
13.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Tan Far / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 200 / Kích thước viên: 15 - 35mm / Công suất (kw): 0.75 /
14.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DUOQI Năng suất (viên/phút): 280 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 0.75 /
14.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên, / Năng suất (viên/phút): 295 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 1 /
14.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 295 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 1.1 /
14.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DUOQI / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 280 / Kích thước viên: 2 - 15mm / Công suất (kw): 750 /
14.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 0 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 0.75 /
14.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên, Viên tạo giòn, Tạo trơn, / Năng suất (viên/phút): 280 / Kích thước viên: 15 - 35mm / Công suất (kw): 0.75 /
15.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 0 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 1.1 /
15.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 300 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 0.75 /
15.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 22 / Kích thước viên: 3 - 8mm / Công suất (kw): 500 /
15.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 5 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 0.75 /
15.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 0 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 0 /
16.400.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên, / Năng suất (viên/phút): 300 / Kích thước viên: 15 - 35mm / Công suất (kw): 0.75 /
16.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 0 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 0 /
18.900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: KINGSUN / Chức năng: Tạo viên, Có tính đàn hồi, Thay đổi khẩu vị/ Năng suất (viên/phút): 500 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 1.5 /
19.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: TAN FAR / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 200 / Kích thước viên: 15 - 35mm / Công suất (kw): 0.75 /
20.700.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 300 / Kích thước viên: 2 - 15mm / Công suất (kw): 0.75 /
20.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất: TAN FAR / Chức năng: Tạo viên/ Năng suất (viên/phút): 300 / Kích thước viên: 15 - 35mm / Công suất (kw): 0.75 /
21.900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: DingYe / Chức năng: Tạo viên, Tạo trơn/ Năng suất (viên/phút): 300 / Kích thước viên: 2 - 15mm / Công suất (kw): 1.2 /
59.800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: TAN FAR / Chức năng: Tạo viên, / Năng suất (viên/phút): 160 / Kích thước viên: - / Công suất (kw): 0.37 /
118.000.000 ₫