• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
15 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: KINGSUN / Công suất (kw): 4 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Loại bỏ đầu/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Năng suất (kg/giờ): 2000 / Điện áp (V): 220 - 380 / Trọng lượng (kg): 1650 /
11.440.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): 1.5 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Loại bỏ đầu/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Điện áp (V): 220 - 380 / Trọng lượng (kg): 0 /
37.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): 1.5 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Xay thịt, / Tần số điện áp (Hz): 50 / Năng suất (kg/giờ): 60 / Điện áp (V): 220 - 380 / Trọng lượng (kg): 250 /
38.000.000 ₫
4
Công suất (kw): 3 / Chức năng: Lọc thịt hai bên/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Điện áp (V): 380 / Trọng lượng (kg): 350 /
39.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Quang Trung / Công suất (kw): 0 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Loại bỏ đầu/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Năng suất (kg/giờ): 180 / Điện áp (V): 220 / Trọng lượng (kg): 0 /
42.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (kw): 1.5 / Chức năng: Lọc thịt hai bên/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Năng suất (kg/giờ): 200 / Điện áp (V): 380 / Trọng lượng (kg): 200 /
46.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): 3 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Loại bỏ đầu/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Điện áp (V): 380 / Trọng lượng (kg): 350 /
47.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): 3 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Loại bỏ đầu, Xay thịt/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Năng suất (kg/giờ): 500 / Điện áp (V): 380 / Trọng lượng (kg): 350 /
47.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): 1.5 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Loại bỏ đầu, Xay thịt/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Năng suất (kg/giờ): 60 / Điện áp (V): 220 - 380 / Trọng lượng (kg): 250 /
47.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Quang Trung / Công suất (kw): 0 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Loại bỏ đầu/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Năng suất (kg/giờ): 300 / Điện áp (V): 220 - 380 / Trọng lượng (kg): 0 /
50.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): 0 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, / Tần số điện áp (Hz): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Điện áp (V): 220 - 380 / Trọng lượng (kg): 450 /
58.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Sheng Hui / Công suất (kw): 2.2 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Loại bỏ đầu/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Năng suất (kg/giờ): 100 / Điện áp (V): 380 / Trọng lượng (kg): 250 /
59.400.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Zukun / Công suất (kw): 1.1 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Xay thịt/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Năng suất (kg/giờ): 200 / Điện áp (V): 220 - 380 / Trọng lượng (kg): 137 /
60.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (kw): 1.5 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Loại bỏ đầu, Xay thịt, / Tần số điện áp (Hz): 50 / Năng suất (kg/giờ): 250 / Điện áp (V): 220 - 380 / Trọng lượng (kg): 0 /
65.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Quang Trung / Công suất (kw): 0 / Chức năng: Lọc thịt hai bên, Loại bỏ đầu/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Năng suất (kg/giờ): 400 / Điện áp (V): 380 / Trọng lượng (kg): 0 /
70.200.005 ₫