• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
91 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 400 / Dung tích (lít): 1 / Năng suất (kg/giờ): 1 / Trọng lượng (Kg): 0 /
570.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Kangaroo / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích, / Công suất (w): 450 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 3 /
990.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Tân Minh / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 2 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 /
1.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 2 / Năng suất (kg/giờ): 20 / Trọng lượng (Kg): 10 /
1.090.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 2 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 5 / Trọng lượng (Kg): 18 /
1.400.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 30 / Trọng lượng (Kg): 20 /
1.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 1000 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.600.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội 1 / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 1 / Năng suất (kg/giờ): 10 / Trọng lượng (Kg): 13 /
1.600.000 ₫
10
Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 18 /
1.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội 1 / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 900 / Dung tích (lít): 1 / Năng suất (kg/giờ): 20 / Trọng lượng (Kg): 12 /
2.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: PANASONIC / Chức năng: Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 1300 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 72 / Trọng lượng (Kg): 4 /
2.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 750 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 30 / Trọng lượng (Kg): 20 /
2.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Hưng Giang / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.000.000 ₫
15
Chức năng: Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 3500 / Dung tích (lít): 8 / Năng suất (kg/giờ): 20 / Trọng lượng (Kg): 35 /
3.250.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm giò/ Công suất (w): 220 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 10 / Trọng lượng (Kg): 30 /
3.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 370 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 10 / Trọng lượng (Kg): 30 /
3.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Quang Trung / Chức năng: Làm giò/ Công suất (w): 2200 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 3 / Trọng lượng (Kg): 18 /
3.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: BERJAYA / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 650 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, / Công suất (w): 650 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 /
4.000.000 ₫
21
Chức năng: Xay thịt/ Công suất (w): 650 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 15 /
4.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 0 / Dung tích (lít): 2 / Năng suất (kg/giờ): 25 / Trọng lượng (Kg): 35 /
4.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Viễn Đông / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 1000 / Dung tích (lít): 2 / Năng suất (kg/giờ): 50 / Trọng lượng (Kg): 15 /
4.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 2200 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 50 / Trọng lượng (Kg): 50 /
4.400.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Tân Minh / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò/ Công suất (w): 370 / Dung tích (lít): 5 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 20 /
4.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Quang Trung / Chức năng: Làm giò/ Công suất (w): 2100 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 3 / Trọng lượng (Kg): 40 /
4.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Xay thịt làm pate, Làm giò, Làm xúc xích/ Công suất (w): 2200 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 0 / Trọng lượng (Kg): 35 /
4.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 800 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 120 / Trọng lượng (Kg): 25 /
4.700.000 ₫
29
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt/ Công suất (w): 260 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 80 / Trọng lượng (Kg): 15 /
4.950.000 ₫
30
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Xay thịt, Làm nhuyễn thịt, Làm giò/ Công suất (w): 1500 / Dung tích (lít): 0 / Năng suất (kg/giờ): 2 / Trọng lượng (Kg): 30 /
5.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >