• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
161 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 1.1 / Dung tích nồi (Lít): 5 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 25 /
4.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 0 / Công suất (kw): 0.37 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 23 /
4.950.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Wellborn / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 325 / Dung tích nồi (Lít): 7 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 27 /
5.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: -/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.3 / Dung tích nồi (Lít): 5 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 20 /
5.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật Tần số điện áp (Hz): 0 / Tốc độ trộn(r/min): 60/1000 / Công suất (kw): 0 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: - / Trọng lượng (kg): 0 /
5.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: BERJAYA / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, -/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.3 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 24 /
5.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: BERJAYA / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.3 / Dung tích nồi (Lít): 6 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 24 /
6.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: BERJAYA / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, -/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.32 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 29 /
6.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Trộn bột bánh gatô/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0 / Dung tích nồi (Lít): 5 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 15 /
6.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 300 / Dung tích nồi (Lít): 5 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 23 /
6.000.000 ₫
11
Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 0 / Công suất (kw): 0.37 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 26 /
6.100.000 ₫
12
Hãng sản xuất: DUOQI / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.3 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 24 /
6.150.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): 84/162/3734 / Công suất (kw): 5 / Dung tích nồi (Lít): 15 / Điện áp: 220/380 / Trọng lượng (kg): 60 /
6.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: DUOQI / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.37 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 26 /
6.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: DUOQI / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 24 /
6.400.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 0 / Công suất (kw): 0.15 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 25 /
6.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.75 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 58 /
6.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: DUOQI / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 26 /
6.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh mỳ/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.32 / Dung tích nồi (Lít): 7 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 29 /
6.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.75 / Dung tích nồi (Lít): 15 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 85 /
6.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Berjaya / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): 852/31 / Công suất (kw): 0.3 / Dung tích nồi (Lít): 5 / Điện áp: 220V-240V,50/60Hz / Trọng lượng (kg): 24 /
6.900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Berjaya / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): 917/147 / Công suất (kw): 0.32 / Dung tích nồi (Lít): 7 / Điện áp: 220V-240V,50/60Hz / Trọng lượng (kg): 29 /
7.400.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: -/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.37 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 70 /
7.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Wellborn / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.37 / Dung tích nồi (Lít): 5 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 0 /
7.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh mỳ/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.3 / Dung tích nồi (Lít): 10 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 25 /
7.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ/ Tần số điện áp (Hz): 50 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.6 / Dung tích nồi (Lít): 10 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 60 /
7.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: HongLing Tần số điện áp (Hz): 0 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.6 / Dung tích nồi (Lít): 10 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 0 /
7.790.000 ₫
28
Hãng sản xuất: BERJAYA / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, -/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.6 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 62 /
7.900.000 ₫
29
Hãng sản xuất: BERJAYA / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, -/ Tần số điện áp (Hz): 0 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0.6 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 65 /
8.300.000 ₫
30
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Trộn bột bánh ngọt, Trộn bột bánh gatô, Trộn bột bánh mỳ, / Tần số điện áp (Hz): 0 / Tốc độ trộn(r/min): - / Công suất (kw): 0 / Dung tích nồi (Lít): 0 / Điện áp: 220V / Trọng lượng (kg): 96 /
8.400.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >