• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
24 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: Trung Quốc / Loại chai: Chai nắp đóng, / Công dụng: Đóng chai thực phẩm, /
1.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại chai: Chai nắp đóng/ Công dụng: Nước tinh khiết/ Công suất (kW): 0.08 / Năng suất (chai/phút): 90 /
2.800.000 ₫
3
Xuất xứ: - / Loại chai: Chai nắp đóng, / Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết, /
3.980.000 ₫
4
Xuất xứ: - / Loại chai: Chai nắp đóng, / Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết, /
5.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DOUQUI / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại chai: Chai nắp đóng, Nắp tạo ren/ Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết, Thuốc nông dược, Thuốc thú y/ Công suất (kW): 0 / Năng suất (chai/phút): 40 /
5.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Loại chai: Chai nắp đóng, Nắp tạo ren/ Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết, Thuốc nông dược, Thuốc thú y/ Công suất (kW): 750 / Năng suất (chai/phút): 20 /
5.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại chai: Chai nắp đóng, Nắp tạo ren/ Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết, Thuốc nông dược/ Công suất (kW): 0 / Năng suất (chai/phút): 16 /
6.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DOUQUI / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại chai: Nắp tạo ren Công suất (kW): 0.37 / Năng suất (chai/phút): 1000 /
6.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại chai: Chai nắp đóng, Nắp tạo ren/ Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết, Thuốc thú y/ Công suất (kW): 0 / Năng suất (chai/phút): 13 /
6.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Loại chai: Chai nắp đóng, Nắp tạo ren/ Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết, Thuốc nông dược, Thuốc thú y/ Công suất (kW): 750 / Năng suất (chai/phút): 40 /
6.200.000 ₫
11
Xuất xứ: - / Loại chai: Chai nắp đóng, / Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết, /
6.200.000 ₫
12
Xuất xứ: - / Loại chai: Chai nắp đóng, / Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết, Thuốc nông dược, Thuốc thú y, /
6.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Loại chai: Chai nắp đóng/ Công dụng: -/ Công suất (kW): 0.37 / Năng suất (chai/phút): 0 /
6.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - Công dụng: Nước tinh khiết/ Công suất (kW): 0 / Năng suất (chai/phút): 0 /
8.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - Công dụng: Nước tinh khiết/ Công suất (kW): 0 / Năng suất (chai/phút): 5 /
8.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại chai: Chai nắp đóng/ Công dụng: Đóng chai thực phẩm/ Công suất (kW): 0.05 / Năng suất (chai/phút): 0 /
11.000.000 ₫
17
Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất (kW): 0.37 / Năng suất (chai/phút): 15 /
15.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - Công dụng: Nước tinh khiết/ Công suất (kW): 3.68 / Năng suất (chai/phút): 2 /
75.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: VIỆT NAM / Loại chai: Chai nắp đóng/ Công dụng: Nước tinh khiết/ Công suất (kW): 0 / Năng suất (chai/phút): 0 /
75.000.000 ₫
20
Xuất xứ: - / Loại chai: Chai nắp đóng, / Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết, /
77.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam / Loại chai: Chai nắp đóng/ Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết/ Công suất (kW): 2 / Năng suất (chai/phút): 0 /
89.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Loại chai: Chai nắp đóng, Nắp tạo ren/ Công dụng: Đóng chai thực phẩm/ Công suất (kW): 0.75 / Năng suất (chai/phút): 2000 /
90.000.000 ₫
23
Xuất xứ: Trung Quốc / Loại chai: Chai nắp đóng, Nắp tạo ren/ Công dụng: Đóng chai thực phẩm, Nước tinh khiết, Thuốc nông dược, Thuốc thú y/ Công suất (kW): 0.75 / Năng suất (chai/phút): 100 /
120.000.000 ₫
24
Xuất xứ: Trung Quốc / Loại chai: Chai nắp đóng, / Công dụng: Đóng chai thực phẩm, /
380.000.000 ₫