• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.708
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
293 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: THÀNH PHÁT / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 30 / Trọng lượng (kg): 35 /
3.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 /
3.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ BẢO LỘC / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: QUANG TOẢN / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: TIÊN PHONG VINA / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: TIÊN PHONG VINA / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
8
Hãng sản xuất: TIẾN MẠNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 /
3.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 550 / Tốc độ (Vòng/phút): 300 / Trọng lượng (kg): 58 /
4.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 250 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TIẾN MẠNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 75 / Xuất xứ: - /
4.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: TIÊN PHONG VINA / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: TIẾN MẠNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 93 /
4.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 180 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
20
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
22
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
23
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
24
Hãng sản xuất: TIẾN MẠNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 250 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 54 /
4.300.000 ₫
25
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 30 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
26
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
27
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
28
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: BẮC VIỆT / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>