• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.672
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
26 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: R.O USA / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Xuất xứ: - /
2.190.000 ₫
2
Hãng sản xuất: KANGAROO / Cách sử dụng: Dùng cho vòi nước / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: 36 tháng / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: JTOCO / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: 36 tháng / Trọng lượng (kg): 0 /
2.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 150 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: MYOTA / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: JTOCO / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: 36 tháng / Trọng lượng (kg): 0 /
2.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: KIWI / Cách sử dụng: Dùng cho vòi nước / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: KANGAROO / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: NANOPRO / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: United States /
2.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: NANOPRO / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: United States /
2.800.000 ₫
12
Hãng sản xuất: GAIZINC / Cách sử dụng: Dùng cho vòi nước / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: 36 tháng / Công nghệ lọc: NANO / Tổng lõi lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 120 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Russia /
2.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: ROTEK - PHUC NHUNG / Cách sử dụng: Dùng cho vòi nước / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
2.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: KANGAROO / Cách sử dụng: Dùng cho vòi nước / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Trọng lượng (kg): 0 /
3.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: NAM VIỆT / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
3.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 300 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: SAGANA / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước thường / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Tổng lõi lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
3.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: EUROPURA / Cách sử dụng: Dùng cho lọc nước máy và nước giếng / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 20 lit/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
3.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: TAIWAN / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: TAIWAN / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 15 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
5.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 14 lít/ giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 30 lit/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
8.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 40 lít/ giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
10.390.000 ₫
26
Hãng sản xuất: NAM VIỆT / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 50 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Malaysia /
12.000.000 ₫