• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.815
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
45 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: V-jet / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1200 /
1.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.740.000 ₫
4
Hãng sản xuất: IZI / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 760 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
1.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 324 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
1.900.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
1.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1500 /
1.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1200 /
1.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 22 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1500 /
1.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Rolly / Xuất xứ: Nhật Bản / Dung tích (L): 25 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1400 /
1.970.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
2.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 20 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Công suất (W): 1200 /
2.080.000 ₫
15
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 90 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 6 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
2.330.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
2.400.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
2.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: CAMRY / Dung tích (L): 100 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
2.600.000 ₫
19
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
2.670.000 ₫
20
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
2.690.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
2.700.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 3600 /
2.750.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Saiko / Xuất xứ: Japan / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 48 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Công suất (W): 1400 /
2.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
2.810.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Camry / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
2.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: IZI / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
3.060.000 ₫
27
Hãng sản xuất: IZI / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 8000 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
3.090.000 ₫
28
Hãng sản xuất: V-Jet / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
3.100.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: Trung Quốc / Dung tích (L): 21 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Công suất (W): 1100 /
3.100.000 ₫
30
Hãng sản xuất: V-jet / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 20.5 / Công suất (W): 3000 /
3.140.000 ₫
Trang:  1  2  >