• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.677
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
13 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 100 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
23.000.000 ₫
2
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 26 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
3
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 46 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
4
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 66 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
5
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 90 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
6
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 120 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
7
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 150 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
8
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 180 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
9
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 350 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
10
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 500 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
11
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 300 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
12
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 250 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
13
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 700 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng