• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.837
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
23 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất (Tấn/24h): 30 Tấn / Kích thước viên đá: 46 x 80 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 6000 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
2
Công suất (Tấn/24h): 30 Tấn / Kích thước viên đá: 18 x 20 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 6500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
3
Công suất (Tấn/24h): 20 Tấn / Kích thước viên đá: 47 x 80 / Máy nén (HP): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
4
Công suất (Tấn/24h): 20 Tấn / Kích thước viên đá: 38 x 40 / Máy nén (HP): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
5
Công suất (Tấn/24h): 20 Tấn / Kích thước viên đá: 34 x 40 / Máy nén (HP): 80 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
6
Công suất (Tấn/24h): 20 Tấn / Kích thước viên đá: 19 x 20 / Máy nén (HP): 80 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
7
Công suất (Tấn/24h): Đang cập nhật / Kích thước viên đá: 46 x 80 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
8
Công suất (Tấn/24h): 10 Tấn / Kích thước viên đá: 38 x 40 / Máy nén (HP): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
9
Công suất (Tấn/24h): 10 Tấn / Kích thước viên đá: 34 x 40 / Máy nén (HP): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
10
Công suất (Tấn/24h): 10 Tấn / Kích thước viên đá: 18 x 20 / Máy nén (HP): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
11
Công suất (Tấn/24h): 5 Tấn / Kích thước viên đá: 47 x 80 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
12
Công suất (Tấn/24h): 5 Tấn / Kích thước viên đá: 38 x 40 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
13
Công suất (Tấn/24h): 5 Tấn / Kích thước viên đá: 34 x 40 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
14
Công suất (Tấn/24h): 5 Tấn / Kích thước viên đá: 19 x 20 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
15
Công suất (Tấn/24h): 3 Tấn / Kích thước viên đá: 47 x 80 / Máy nén (HP): 20 / Trọng lượng (kg): 1800 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
16
Công suất (Tấn/24h): 3 Tấn / Kích thước viên đá: 38 x 40 / Máy nén (HP): 20 / Trọng lượng (kg): 1800 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
17
Công suất (Tấn/24h): 3 Tấn / Kích thước viên đá: 34 x 40 / Máy nén (HP): 20 / Trọng lượng (kg): 1800 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
18
Công suất (Tấn/24h): 3 Tấn / Kích thước viên đá: 19 x 20 / Máy nén (HP): 20 / Trọng lượng (kg): 1800 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
19
Công suất (Tấn/24h): 2 Tấn / Kích thước viên đá: 47 x 80 / Máy nén (HP): 15 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
20
Công suất (Tấn/24h): 2 Tấn / Kích thước viên đá: 38 x 40 / Máy nén (HP): 15 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
21
Công suất (Tấn/24h): 2 Tấn / Kích thước viên đá: 34 x 40 / Máy nén (HP): 15 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
22
Công suất (Tấn/24h): 2 Tấn / Kích thước viên đá: 19 x 20 / Máy nén (HP): 15 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
23
Công suất (Tấn/24h): 1.5 Tấn / Kích thước viên đá: 47 x 80 / Máy nén (HP): 10 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng