• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.685
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
35 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 3 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.400.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 350 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Dung tích (lít): 80 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 30 / Công suất (kW): 1 / Chiều cao (mm): 800 / Đường kính (mm): 400 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Kim Vũ / Dung tích (lít): 60 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Kim Vũ / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 2 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Kim Vũ / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 2 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Kim Vũ / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 2 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 6 / Chiều cao (mm): 850 / Đường kính (mm): 500 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 70 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.600.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 70 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.600.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Dung tích (lít): 70 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 0 / Chiều cao (mm): 670 / Đường kính (mm): 520 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 90 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 4 / Chiều cao (mm): 1100 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 56 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 50 / Công suất (kW): 4 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 100 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 0 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Vinaki / Dung tích (lít): 100 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Dung tích (lít): 100 / Công suất (kW): 0 / Tùy chỉnh công suất / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Kim Vũ / Dung tích (lít): 100 / Công suất (kW): 3 / Chiều cao (mm): 0 / Đường kính (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.000.000 ₫
Trang:  1  2  >