• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
17 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Changhe / Nhiệt độ sấy: - / Công suất (W): 600 / Dung tích (lít): 388 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Changhe / Nhiệt độ sấy: - / Công suất (W): 600 / Dung tích (lít): 388 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.400.000 ₫
3
Hãng sản xuất: An Việt Phát / Nhiệt độ sấy: 110°C / Công suất (W): 2400 / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Anh Trang / Công suất (W): 0 / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
11.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: An Việt Phát / Nhiệt độ sấy: 110°C / Công suất (W): 2400 / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Anh Trang / Nhiệt độ sấy: - / Công suất (W): 2000 / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Changhe / Nhiệt độ sấy: - / Công suất (W): 1200 / Dung tích (lít): 680 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Nhiệt độ sấy: - / Công suất (W): 1200 / Dung tích (lít): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Win Win / Nhiệt độ sấy: - / Công suất (W): 1800 / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
13.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Eden / Nhiệt độ sấy: - / Công suất (W): 1800 / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 61.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: An Việt Phát / Nhiệt độ sấy: 110°C / Công suất (W): 2400 / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Changhe / Nhiệt độ sấy: - / Công suất (W): 1800 / Dung tích (lít): 680 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Vinaki / Nhiệt độ sấy: 70°C / Công suất (W): 1200 / Dung tích (lít): 1200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
18.000.000 ₫
14
Nhiệt độ sấy: 30°C - 100°C / Công suất (W): 0 / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Việt Khoa / Nhiệt độ sấy: - / Công suất (W): 0 / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Nhiệt độ sấy: 110°C / Công suất (W): 2400 / Dung tích (lít): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
34.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: An Việt Phát / Nhiệt độ sấy: 150°C / Công suất (W): 2400 / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
35.000.000 ₫