• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
25 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Tân Minh / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
11.900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
12.400.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Tốc độ cắt: 15m/ phút / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 48 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Zukun / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 47.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 47.5 / Xuất xứ: - /
13.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Tốc độ cắt: 15m/ phút / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Tân Minh / Tốc độ cắt: 15m/ phút / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.900.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Zukun / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 69 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Zukun / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 175 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Tân Minh / Tốc độ cắt: 15m/ phút / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: 15m/ phút / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: - /
14.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 175 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
15.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: - /
16.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 110 / Xuất xứ: - /
18.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: - /
18.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 15000 / Trọng lượng (kg): 98 / Xuất xứ: - /
21.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
21.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Tân Minh / Tốc độ cắt: 15m/ phút / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
29.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1 / Trọng lượng (kg): 39 /
32.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: - /
35.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 15000 / Trọng lượng (kg): 175 / Xuất xứ: - /
39.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Tốc độ cắt: - / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 175 / Xuất xứ: - /
40.000.000 ₫