• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
36 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: EAGLE / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 2 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: - /
850.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
850.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Trung quốc /
900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 0.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: FIORENZATO / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
950.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
960.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
990.000 ₫
8
Hãng sản xuất: AKIRA / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: HAMILTON BEACH / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: - /
1.050.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.100.000 ₫
11
Hãng sản xuất: AKIRA / Lượng hạt xay (kg): - / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
12
Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 1 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Thực Phẩm Xanh / Lượng hạt xay (kg): 1.2 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Lượng hạt xay (kg): - / Xuất xứ: Đài Loan /
1.900.000 ₫
15
Loại: Xay bằng điện / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.950.000 ₫
16
Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 0.15 / Trọng lượng (kg): 5 /
2.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: TECO / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 2 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.100.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Lượng hạt xay (kg): 3.6 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.100.000 ₫
20
Hãng sản xuất: DELONGHI / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 1.2 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Italy /
2.100.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.400.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 3.6 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.450.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 1 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: AKIRA / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.000.000 ₫
25
Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 0.15 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung quốc /
3.500.000 ₫
26
Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 2 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): 1 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.960.000 ₫
28
Hãng sản xuất: KAHCHAN / Lượng hạt xay (kg): 3 / Xuất xứ: Thái Lan /
5.000.000 ₫
29
Loại: Xay bằng điện / Trọng lượng (kg): 22 /
6.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: - / Loại: Xay bằng điện / Lượng hạt xay (kg): - / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.000.000 ₫
Trang:  1  2  >