• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 791.156
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
34 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 1000 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: KAG / Năng suất (lít/giờ): 20 / Công suất động cơ (kW): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0.04 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: KAG / Năng suất (lít/giờ): 20 / Công suất động cơ (kW): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0.06 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (lít/giờ): 20 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 20 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.900.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
11.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
14.000.000 ₫
11
Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 600 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 20 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 150 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 300 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
16.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 100 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
18.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 150 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
20.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
20.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 100 / Công suất động cơ (kW): 0 /
22.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 150 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
22.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 1.1 / Xuất xứ: Việt Nam /
22.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
22.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
22.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
22.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 200 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 100 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 180 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
30.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 200 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Xuất xứ: Việt Nam /
30.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Minh Đức / Năng suất (lít/giờ): 2000 / Công suất động cơ (kW): 1.3 / Xuất xứ: Việt Nam /
32.000.000 ₫
Trang:  1  2  >