• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.660
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
27 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: QUANG TRUNG / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 220 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 2 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W): 650 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W): 3500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 2400 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: TAISITE / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: TAISITE / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 110 / Xuất xứ: - /
49.000.000 ₫