• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Đơn / Công suất (kW): 1 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): 200 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Đơn / Công suất (kW): 1 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Đôi / Công suất (kW): 0 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): 200 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.100.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Đơn / Công suất (kW): 3 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.200.000 ₫
5
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Loại: Đơn / Công suất (kW): 3 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.350.000 ₫
6
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Loại: Đơn / Công suất (kW): 0 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.400.000 ₫
7
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Loại: Đơn / Công suất (kW): 2.75 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: EAST / Loại: Đơn / Công suất (kW): 4 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.450.000 ₫
9
Hãng sản xuất: ROLLER GRILL / Loại: Đơn / Công suất (kW): 3 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 14.5 / Xuất xứ: Pháp /
5.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: EAST / Loại: Đơn / Công suất (kW): 3 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.000.000 ₫
11
Loại: Đơn / Công suất (kW): 3 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Loại: Đôi / Công suất (kW): 1.2 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: ROLLER GRILL / Loại: Đôi / Công suất (kW): 6 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: Pháp /
7.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Loại: Đôi / Công suất (kW): 6 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: EAST / Loại: Đôi / Công suất (kW): 6 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Đơn / Công suất (kW): 0 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.400.000 ₫
17
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Loại: Đôi / Công suất (kW): 5.5 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Loại: Đơn / Công suất (kW): 5 / Nhiệt độ lớn nhất (℃): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
25.000.000 ₫