• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.796
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
46 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: ...
1.700.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung...
2.290.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Loại máy: 2 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: Tru...
4.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Newlong / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1700 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lư...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 8 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Newlong / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1500 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lư...
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Tru...
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 8 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Tru...
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Siruba / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1700 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 8 / Trọng lượ...
5.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Newlong / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1900 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lư...
1.980.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 13700 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mega-Tex / Loại máy: 2 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 7 / Trọng lượn...
7.400.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: New Long / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.020.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TOPTEK / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Tru...
2.100.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Hikari / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1700 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượ...
1.100.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg):...
4.400.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mega-Tex / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 7 / Trọng lượn...
7.300.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Yaohan / Loại máy: 2 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1700 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 8 / Trọng lượ...
7.150.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Newlong / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1900 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lư...
2.050.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Geili / Loại máy: 2 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (...
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2.9 /...
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mega-Tex / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 7 / Trọng lượn...
5.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Geili / Loại máy: - / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg):...
1.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Yaohan / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1700 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượ...
5.300.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.300.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Newlong / Loại máy: 2 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1800 / Độ cao chân vịt (mm): 5 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lư...
4.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Yuanli / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1000 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 5.5 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng l...
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Loại máy: 1 kim / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1700 / Độ cao chân vịt (mm): 0 / Hành trình của trụ kim (mm): 0 / Độ dài mũi tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (k...
2.040.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Trang:  1  2  >