• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.838
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
33 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Các loại hạt khác/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 2200 / Trọng lượng (Kg): 68 / Xuất xứ: China /...
4.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Đậu (đỗ)/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 450 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /...
5.490.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Đậu (đỗ)/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 450 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /...
5.490.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENGLIAN / Xay các loại hạt: Gạo, Các loại hạt khác/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 450 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /...
7.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Gạo, Đậu (đỗ), Các loại hạt khác/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 550 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất x...
9.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Gạo/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 15000 / Trọng lượng (Kg): 74 / Xuất xứ: - /
8.490.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: BẮC VIỆT / Xay các loại hạt: Đậu (đỗ)/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 1000 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: China /...
4.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Các loại hạt khác/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 15000 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: - /...
1.700.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Gạo, Đậu (đỗ), Các loại hạt khác/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 1100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất ...
9.990.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Gạo, Đậu (đỗ), Các loại hạt khác/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 5000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất ...
8.490.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Gạo, Đậu (đỗ), Các loại hạt khác/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 3000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất ...
11.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Gạo, Đậu (đỗ), Các loại hạt khác/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 750 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất x...
12.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Xay các loại hạt: Đậu (đỗ)/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 1100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /...
20.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENGLIAN / Xay các loại hạt: Các loại hạt khác/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 1100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /...
8.450.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Xay các loại hạt: Đậu (đỗ)/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 1100 / Trọng lượng (Kg): 21 / Xuất xứ: China /...
4.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Xay các loại hạt: Đậu (đỗ)/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 1100 / Trọng lượng (Kg): 21 / Xuất xứ: China /...
5.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: LIBAODA / Xay các loại hạt: Các loại hạt khác/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 400 / Công suất tiêu thụ (W): 300 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /...
4.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Các loại hạt khác/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 48 / Xuất xứ: China /...
5.490.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: HENGLIAN / Xay các loại hạt: Các loại hạt khác/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 550 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /...
8.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Xay các loại hạt: Coffee/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 100 / Trọng lượng (Kg): 4.5 / Xuất xứ: China /...
1.300.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Xay các loại hạt: Coffee/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 2100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /...
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Xay các loại hạt: Đậu (đỗ)/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 1100 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: China /...
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: TINSO / Xay các loại hạt: Đậu (đỗ)/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: - /...
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Các loại hạt khác/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 75 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /...
9.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: LIBAODA / Xay các loại hạt: Các loại hạt khác/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 25 / Công suất tiêu thụ (W): 37 / Trọng lượng (Kg): 35 / Xuất xứ: China /...
3.850.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Xay các loại hạt: Đậu (đỗ)/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 1500 / Trọng lượng (Kg): 35 / Xuất xứ: China /...
4.450.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Các loại hạt khác/ Tính năng: Xay đậu nành/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 2 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: - /...
1.700.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SANTOS / Xay các loại hạt: Coffee/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 600 / Trọng lượng (Kg): 15 / Xuất xứ: - /...
20.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: SANTOS / Xay các loại hạt: Coffee/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 360 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: - /...
18.500.000 ₫
Ngày đăng: 06/11/2018        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Xay các loại hạt: Coffee/ Tính năng: -/ Dung tích (lít): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 180 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /...
1.350.000 ₫
Ngày đăng: 06/11/2018        Mua hàng
Trang:  1  2  >