• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.736
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
38 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 100 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /...
23.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: CF / Dung tích khoang nước (lít): 3 / Công suất (W): 160 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (g): 5000 / Xuất xứ: - /
3.500.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Dung tích khoang nước (lít): 10 / Công suất (W): 400 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (g): 20000 / Xuất xứ: - /
20.990.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 26 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 46 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 66 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 90 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 120 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhậ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 150 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhậ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 180 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhậ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 350 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhậ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 500 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhậ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 300 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhậ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 250 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhậ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 700 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhậ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 5 Tấn / Kích thước viên đá: 38 x 40 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 5 Tấn / Kích thước viên đá: 34 x 40 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 5 Tấn / Kích thước viên đá: 19 x 20 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 3 Tấn / Kích thước viên đá: 47 x 80 / Máy nén (HP): 20 / Trọng lượng (kg): 1800 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 3 Tấn / Kích thước viên đá: 38 x 40 / Máy nén (HP): 20 / Trọng lượng (kg): 1800 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 3 Tấn / Kích thước viên đá: 34 x 40 / Máy nén (HP): 20 / Trọng lượng (kg): 1800 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 3 Tấn / Kích thước viên đá: 19 x 20 / Máy nén (HP): 20 / Trọng lượng (kg): 1800 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 2 Tấn / Kích thước viên đá: 47 x 80 / Máy nén (HP): 15 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 2 Tấn / Kích thước viên đá: 38 x 40 / Máy nén (HP): 15 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 2 Tấn / Kích thước viên đá: 34 x 40 / Máy nén (HP): 15 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 2 Tấn / Kích thước viên đá: 19 x 20 / Máy nén (HP): 15 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 1.5 Tấn / Kích thước viên đá: 47 x 80 / Máy nén (HP): 10 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 30 Tấn / Kích thước viên đá: 46 x 80 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 6000 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 30 Tấn / Kích thước viên đá: 18 x 20 / Máy nén (HP): - / Trọng lượng (kg): 6500 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Công suất (Tấn/24h): 20 Tấn / Kích thước viên đá: 47 x 80 / Máy nén (HP): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 20/06/2019    
Trang:  1  2  >