• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.773
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
38 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 300 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Xuất xứ: Việt Nam /
45.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
14.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 180 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
30.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Dung tích (lít): 0 / Sản lượng (lít/mẻ): 300 / Xuất xứ: Việt Nam /
21.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Dung tích (lít): 900 / Sản lượng (lít/mẻ): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
320.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019    
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 150 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
22.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 100 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
35.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 300 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
45.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 150 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Dung tích (lít): 200 / Sản lượng (lít/mẻ): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
35.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Minh Đức / Dung tích (lít): 2000 / Sản lượng (lít/mẻ): 200 / Xuất xứ: Việt Nam /
50.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
20.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 20 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.900.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
22.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
22.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 200 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 100 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
18.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 600 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
22.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Thành Nam / Năng suất (lít/giờ): 300 / Công suất động cơ (kW): 0.75 / Xuất xứ: Việt Nam /
50.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: KAG / Năng suất (lít/giờ): 20 / Công suất động cơ (kW): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0.04 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: KAG / Năng suất (lít/giờ): 20 / Công suất động cơ (kW): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0.06 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 50 / Công suất động cơ (kW): 0.37 / Xuất xứ: Việt Nam /
11.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Phú / Năng suất (lít/giờ): 1000 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.000.000 ₫
Ngày đăng: 20/06/2019        Mua hàng
Trang:  1  2  >