• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.816
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
108 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /...
850.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm, 11 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /...
849.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Duoqi / Loại: In tự động / Độ rộng cuộn in: 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 1000 / Trọng lượng (kg): 80 /
38.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Loại: In tự động / Độ rộng cuộn in: 35mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 300 / Trọng lượng (kg): 25 /
6.800.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In mâm xoay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.700.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Duoqi / Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 15 /
2.700.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dingye / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 2.6 /...
750.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Sao Bắc Á / Loại: In tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 32 /
6.999.999 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - Kích thước chữ in: 11 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10 /
6.400.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 15 /
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Loại: - / Độ rộng cuộn in: 35mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10 /
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Loại: In mâm xoay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 15 /
2.700.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10.5 /
800.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, / Kích thước chữ in: 4 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 3 /...
800.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Sao Bắc Á / Loại: In tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 28 /
2.999.900 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Sao Bắc Á / Loại: In tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 32 /
6.990.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10 /
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Loại: - / Độ rộng cuộn in: 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 15 /
2.750.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Loại: - / Độ rộng cuộn in: 35mm, / Kích thước chữ in: 4 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 23 /
2.700.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In mâm xoay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 15 /
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Loại: Bán tự động / Độ rộng cuộn in: 25mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 17 /
3.200.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Sao Bắc Á / Loại: In tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10 /
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
849.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 9.5 /
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bán tự động Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm, 11 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 21 /...
3.900.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /...
850.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Loại: - / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 21 /
2.600.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Loại: - / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10 /
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10.5 /
2.900.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm, 38mm/ Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 /...
850.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  >