• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Hỏi đáp về gian hàng
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Việt Trung
Tham gia: 07/10/2012
GD Online thành công(?): 17
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 790.714
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
139 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Talon / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 1.6 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Chi...
550.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.8 / Xuất xứ: T...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập n...
118.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020    
Hãng sản xuất: Dingye / Loại màng: POP / PVC / PP / PE / Công suất nhiệt (kW): 20 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 200 / Xuất ...
25.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PengLong / Công suất nhiệt (kW): 0.9 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /...
600.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Việt Trung / Loại màng: PE / Công suất nhiệt (kW): 16 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 560 / Xuất xứ: Trung Quố...
25.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 10 /
7.500.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dingye / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 1.1 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 116 / Xuất xứ: ...
35.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Công suất nhiệt (kW): 6 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 15 / Trọng lượng máy (kg): 120 /
25.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: POP / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất ...
6.800.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 5.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cậ...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập...
2.300.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 6.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: T...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PengLong / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.85 / Xuất xứ: Trung Quốc ...
440.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 4.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 7 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: PVC / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 61 / Xuất xứ: China /...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 5.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 50 / Xuất xứ: China /...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 61 / Xuất xứ: Ch...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 2000 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.72 / Xuất xứ: Trun...
650.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 1.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 38 / Xuất xứ: Đang cậ...
20.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POP / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 7 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 15 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: C...
30.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 50 / Xuất xứ: ...
6.000.000 ₫
Ngày đăng: 06/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: PVC / PE / Công suất nhiệt (kW): 15 / Tốc độ băng tải (m/min): 15 / Tải trọng băng tải (kg): 25 / Trọng lượng máy (kg): 230 / Xuất xứ...
32.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: POP / PVC / PP / PE / Công suất nhiệt (kW): 2 / Tốc độ băng tải (m/min): 18 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 220 / Xuất...
290.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020    
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POP / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 8 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 15 / Trọng lượng máy (kg): 66 / Xuất xứ: C...
25.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 7.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: China ...
7.200.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /...
5.700.000 ₫
Ngày đăng: 04/02/2020        Mua hàng
Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
25.500.000 ₫
Ngày đăng: 13/12/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 9 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: ...
32.000.000 ₫
Ngày đăng: 02/09/2019        Mua hàng
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 1.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 38 / Xuất xứ: China /...
24.000.000 ₫
Ngày đăng: 02/09/2019        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  >