• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
27 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: - / Volt (điện thế): Đang cập nhật /
100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: - / Volt (điện thế): 3.7V /
100.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Nokia / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1020mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
120.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Galilio / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1450mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
120.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 950mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
120.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 800mAh / Volt (điện thế): Đang cập nhật /
120.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 800mAh / Volt (điện thế): Đang cập nhật /
120.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Nokia / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 1100mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
120.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Chất liệu: Li-Pol / Dung lượng Pin: 1400mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
125.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 2500mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
125.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Galilio / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
130.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Nokia / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 1450mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: - /
130.000 ₫
13
Hãng sản xuất: LG / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 2100mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
130.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Nokia / Loại pin: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 1200mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
130.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Nokia / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 1320mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: - /
130.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Nokia / Chất liệu: Li-Pol / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
150.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
150.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 2400mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
150.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Galilio / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: 1120mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
150.000 ₫
20
Hãng sản xuất: LG / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 1830mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: China /
150.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Samsung / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 2600mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
150.000 ₫
22
Hãng sản xuất: JSC / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
150.000 ₫
23
Hãng sản xuất: JSC / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: Đang chờ cập nhật / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
150.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Nokia / Loại pin: Li-ion / Dung lượng Pin: 1500mAh / Volt (điện thế): 3.7V / Xuất xứ: China /
150.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Nokia / Chất liệu: - / Dung lượng Pin: 1000mAh / Volt (điện thế): 3.7V /
160.000 ₫
26
Hãng sản xuất: LG / Chất liệu: Li-ion / Dung lượng Pin: - / Volt (điện thế): 3.7V /
170.000 ₫
27
Hãng sản xuất: LG / Chất liệu: Đang chờ cập nhật / Dung lượng Pin: 2150mAh / Volt (điện thế): 3.8V / Xuất xứ: China /
170.000 ₫