• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
CTY TNHH VI TÍNH VINH
Gian hàng: cameraanvanphat
Tham gia: 15/02/2012
GD Online thành công(?): 874
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 1.935.683
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
26 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Asus / Dùng cho loại máy: Asus - All / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh /
150.000 ₫
2
Hãng sản xuất: HP - Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - Compaq C series / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh /
170.000 ₫
3
Hãng sản xuất: HP - Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - All / Màu sắc: Nhiều màu / Ngôn ngữ: Tiếng Anh /
170.000 ₫
4
Hãng sản xuất: HP - Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - All / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh /
170.000 ₫
5
Hãng sản xuất: HP - Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP Pavilion series / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
170.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Asus / Dùng cho loại máy: Asus - K series / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Núm di chuột / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
180.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Vostro / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh /
185.000 ₫
8
Hãng sản xuất: HP - Compaq / / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
195.000 ₫
9
Hãng sản xuất: HP - Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP Pavilion series / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
195.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - Toshiba Satelite series / Màu sắc: Bạc / Ngôn ngữ: Tiếng Anh /
200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - Toshiba Satelite series / Màu sắc: Nhiều màu / Ngôn ngữ: Tiếng Anh /
200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: HP - Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - Compaq Presario series / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh /
200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: HP - Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP Pavilion series / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
210.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Vostro / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
225.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh /
240.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
240.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: - /
245.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Dell / / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: China /
245.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Asus / Dùng cho loại máy: Asus - K series / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
250.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Asus / Dùng cho loại máy: Asus - X series / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
250.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
250.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
270.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
280.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Latitude / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
350.000 ₫
26
Hãng sản xuất: IBM / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Màu sắc: Đen / Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Xuất xứ: -- /
350.000 ₫