• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Quốc Thắng
Gian hàng: battery_laptop
Tham gia: 25/11/2010
GD Online thành công(?): 3.268
Đánh giá tốt : 96%
Thời gian xử lý : 8 giờ
Lượt truy cập: 3.181.476
(GH tạm đang chờ duyệt)
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
113 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Stt.ẢnhTên sản phẩm
Giá bán
91
Hãng sản xuất: - / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Kích cỡ: 13.3inch / 1280 x 800 / Xuất xứ: -- /
1.100.000 ₫
92
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Kích cỡ: 13.3inch / - / Xuất xứ: -- /
1.100.000 ₫
93
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 4h / Dung lượng(mAh): 7600 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V / Xuất xứ: -- /
1.100.000 ₫
94
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 6800 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
1.150.000 ₫
95
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 3.5h / Dung lượng(mAh): 6000 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /
1.150.000 ₫
96
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - All / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): - / Xuất xứ: -- /
1.150.000 ₫
97
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Loại pin: 4 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 5600 / Điện thế sử dụng(V): Đang chờ cập nhật / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.150.000 ₫
98
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Loại pin: -/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): Đang chờ cập nhật / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.250.000 ₫
99
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 63300 / Điện thế sử dụng(V): Đang chờ cập nhật / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.250.000 ₫
100
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 63300 / Điện thế sử dụng(V): Đang chờ cập nhật / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.250.000 ₫
101
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Kích cỡ: 13.3inch / - / Xuất xứ: -- /
1.260.000 ₫
102
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: Đang chờ cập nhật / Dung lượng(mAh): 6600 / Điện thế sử dụng(V): Đang chờ cập nhật / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
1.350.000 ₫
103
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Kích cỡ: 13.3inch / 1280 x 800 / Gương /
1.890.000 ₫
104
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - All / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.4V / Xuất xứ: China /
1.980.000 ₫
105
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Kích cỡ: 13.3inch / - /
2.970.000 ₫
106
Hãng sản xuất: - / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Kích cỡ: 13.3inch / - / Xuất xứ: -- /
2.970.000 ₫
107
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Kích cỡ: 13.3inch / - / Xuất xứ: -- /
4.800.000 ₫
108
Hãng sản xuất: Apple / / Kích cỡ: Đang chờ cập nhật / Đang chờ cập nhật / Xuất xứ: China /
4.800.000 ₫
109
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Kích cỡ: 13.3inch / 1280 x 1024 / Xuất xứ: Mỹ /
4.800.000 ₫
110
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - All / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 3h / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): - /
Liên hệ gian hàng
111
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 6.5h / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 7.4V /
Liên hệ gian hàng
112
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 3h / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): - / Xuất xứ: -- /
Liên hệ gian hàng
113
Hãng sản xuất: Apple / Dùng cho loại máy: Apple - Apple MacBook series / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V / Xuất xứ: -- /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2  3 
Danh mục tin tức