• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
9 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: - / Công suất (W): 550 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 220 / Trọng lượng (kg): 280 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Tự động / Công suất (W): 0 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Tự động / Công suất (W): 250 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 15 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Tự động / Công suất (W): 250 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 26 /
5.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy: Bán tự động / Công suất (W): 250 / Năng suất (kg/h): 0 / Đường kính lòng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫