• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Bảo Ngọc
Gian hàng: baongoc112
Tham gia: 10/11/2012
GD Online thành công(?): 14
Đánh giá tốt : 80%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 334.824
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
27 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: PengLong / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.85 / Xuất xứ: Trung Quốc /
350.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: PE / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 6.5 / Xuất xứ: China /
1.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Brother / Loại màng: PE / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 6.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.150.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 50 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 5 / Xuất xứ: China /
2.400.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 50 / Xuất xứ: China /
5.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất nhiệt (kW): 7 / Tốc độ băng tải (m/min): 7 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 7 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 10 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 9 / Tốc độ băng tải (m/min): 10 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 10 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: PP / POP / Công suất nhiệt (kW): 0 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 6 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
5.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại màng: - / Công suất nhiệt (kW): 4.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 7 / Tải trọng băng tải (kg): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: POF / PVC / PP / Công suất nhiệt (kW): 7.5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: China /
5.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: DingYe / Loại màng: PVC / Công suất nhiệt (kW): 5 / Tốc độ băng tải (m/min): 0 / Tải trọng băng tải (kg): 5 / Trọng lượng máy (kg): 61 / Xuất xứ: China /
5.500.000 ₫
Trang:  1  2  >