• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Bảo Ngọc
Gian hàng: baongoc112
Tham gia: 10/11/2012
GD Online thành công(?): 14
Đánh giá tốt : 80%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 323.115
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
41 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CHALY / Độ rộng đai: 6 -12mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 2.5 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
7.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Độ rộng đai: 15 mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 15 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
7.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: BROTHER / Độ rộng đai: 6 -12mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 1.8 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
7.000.000 ₫
4
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: - / Độ rộng đai: 15 mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 1.5 / Công suất (KW): 0.66 / Trọng lượng (Kg): 100 / Xuất xứ: - /
7.000.000 ₫
5
Loại máy: - / Hãng sản xuất: DUOQI / Độ rộng đai: 5 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 1.6 / Công suất (KW): 0.25 / Trọng lượng (Kg): 120 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.000.000 ₫
6
Loại máy: Bán tự động / Hãng sản xuất: SUPER PACK / Độ rộng đai: 5 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 3 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: - /
7.000.000 ₫
7
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: STRAPACK / Độ rộng đai: 9 -12 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 60 / Xuất xứ: Nhật Bản /
7.000.000 ₫
8
Loại máy: Bán tự động / Hãng sản xuất: sangphu / Độ rộng đai: 9 -12 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 3 / Công suất (KW): 0.65 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đàì Loan /
7.000.000 ₫
9
Loại máy: Bán tự động / Hãng sản xuất: DUOQI / Độ rộng đai: 1 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 1 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.000.000 ₫
10
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: WACON / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 1.5 / Công suất (KW): 0.67 / Trọng lượng (Kg): 100 / Xuất xứ: Đàì Loan /
7.000.000 ₫
11
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: BROTHER / Độ rộng đai: 5 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 1.8 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 90 / Xuất xứ: Nhật Bản /
7.000.000 ₫
12
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: Sao Bắc Á / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.000.000 ₫
13
Loại máy: Bán tự động / Hãng sản xuất: DUOQI / Độ rộng đai: 1 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (Kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.000.000 ₫
14
Loại máy: Tự động / Hãng sản xuất: - / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 250 / Trọng lượng (Kg): 120 / Xuất xứ: - /
7.000.000 ₫
15
Loại máy: Bán tự động / Hãng sản xuất: WELLPACK / Độ rộng đai: 5 - 15mm / Tốc độ đóng (giây/đai): 1.5 / Công suất (KW): 0.66 / Trọng lượng (Kg): 80 / Xuất xứ: Đàì Loan /
7.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  >