• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
55 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
650.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Dingye / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
650.000 ₫
3
Loại: In bằng tay Kích thước chữ in: 25 x 30mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
650.000 ₫
4
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, / Kích thước chữ in: 4 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 3 /
650.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 5 /
650.000 ₫
6
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm, 11 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
650.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bán tự động / Độ rộng cuộn in: 35mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
650.000 ₫
8
Loại: - / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
650.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm, 11 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
650.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Duoqi / Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
650.000 ₫
11
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm, 25mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
650.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
650.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
650.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm, 38mm/ Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
650.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10.5 /
650.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >