• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
17 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 160 / Áp lực ép (tấn): 2.5 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 350 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 350 / Áp lực ép (tấn): 16 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 400 / Áp lực ép (tấn): 40 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 2500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 500 / Áp lực ép (tấn): 63 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 3500 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 500 / Áp lực ép (tấn): 100 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 5000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 350 / Áp lực ép (tấn): 25 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 2000 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 100 / Hành trình (mm): 130 / Tốc độ (hành trình / phút): 38 / Chiều cao đóng (mm): 325 / Lỗ con trượt (mm): 50 / Độ đi...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 160 / Hành trình (mm): 145 / Tốc độ (hành trình / phút): 32 / Chiều cao đóng (mm): 330 / Lỗ con trượt (mm): 65 / Độ đi...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 400 / Hành trình (mm): 150 / Tốc độ (hành trình / phút): 25 / Chiều cao đóng (mm): 430 / Lỗ con trượt (mm): 65 / Độ đi...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại : Dập cơ / Khả năng dập (Tấn): 80 / Hành trình (mm): 120 / Tốc độ (hành trình / phút): 40 / Chiều cao đóng (mm): 300 / Lỗ con trượt (mm): 0 / Độ điều...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Xi lanh thủy lực / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Áp lực ép (tấn): 100 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Xi lanh thủy lực / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Áp lực ép (tấn): 160 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Xi lanh thủy lực / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Áp lực ép (tấn): 260 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Xi lanh cố định / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 250 / Áp lực ép (tấn): 30 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 120 / Áp lực ép (tấn): 1 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 250 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 22/11/2018    Số lượng trong kho: 1
Trang:  1  2  >